228

Do Niepokalanowa

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. - Druk.: RN 9 (1930) 206.

Nagasaki, 24 V 1930

Telegram

Dziś rozsyłamy "Rycerza" japońskiego. Mamy drukarnię [ 1 ]. Cześć Niepokalanej

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów | Teresin Soch[aczewski]

[ 1 ] Był to RN japoński (zatytułowany "Mugenzai no Seibo no Kishi") na miesiąc maj 1930 r. w nakładzie 10 tys. egz. - zob. Pisma, 218-220.

O. Alfons Kolbe odpowiedział telegramem: Cieszymy się z wami. Cześć Niepokalanej! - zob. RN 9(1930) 205.