233

Do Marii Kolbe [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 5 VII 1930]

[PS] [ 2 ] Serdeczne pozdrowienie z prośbą o modlitwę. Nie wiem, czy rychło do Krakowa zaglądnę, bo kapituła ponoć we Lwowie [ 2 ].

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu o. Alfonsa Kolbego z 5 VII 1930.

[ 2 ] Kapituła prowincjalna w Krakowie dawałaby większe możliwości odwiedzin.