232

Do Nagasaki [ 1 ]

Oryg.: rkps Archiwum Komisariatu OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta jednostr. zapis. - Fotokop. AN.
[Niepokalanów, 4 VII 1930]

[PS] Moi Drodzy, trzymajcie się tęgo a razem Niepokalanej, a mam nadzieje, że niezadługo uda się Nagasaki odpowiednio obsadzić. Kapituła dopiero 22 bm [ 2 ]. Pomódlcie się w tym czasie o dobry jej wynik, choć po 3 Zdrowaś (po naszemu) przez 3 dni.

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Kamila Banaszka z 4 VII 1930 z Niepokalanowa do Nagasaki.

[ 2 ] Acta Coadunatae Prov., 356nn., wykazują, że kapituła prowincjalna odbyła się we Lwowie w dniach 21-24 VII 1930.