235

Do Niepokalanowa

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Lwów, 23 VII 1930

Telegram

Prowincjałem Ojciec Kornel

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów | Franciszkanie | poczta Teresin k[oło] Sochaczewa