252

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Nagasaki, 20 X 1930

Drogi Bracie!

Przesyłam te klika słów do czytelników [ 1 ]. Jeśli uważasz, że w obecnej sytuacji Waszej warto je zamieścić to i owszem; nie wiem bowiem, jak teraz u Was, czy długi topnieją, czy rosną, czy bez zmiany. - Zdaje mi się, że trochę by wpłynęło po ogłoszeniu załączonego listu do czytelników.

Groszy trochę by się przydało, bo kalendarz jednak koniecznie wydać by warto, gdyż nie ma innego kalendarza katolickiego i tą więc drogą wciśniemy się wszędzie. - Pożądane stąd wszelkie odbitki nie przesłane jeszcze z klisz Niepokalanowa, a może by i kalendarzyk "Iskier" [ 2 ].

Do czasopism i dzienników różnych popisaliśmy po zamianę załączając pismo, by w ten sposób złożyli ofiarę na misję, ale trudno się czegoś doczekać; dziś dopiero dostaliśmy "Wiadomości Katolickie" z Krakowa [ 3 ] i "Roczniki Rozkrzewiania Wiary" [ 4 ]; nie znać zapału (przynajmniej na razie). - Gdybym miał adres pani Dobija z Krakowa (która jest matką dyrektora w "Kurierku" [ 5 ]), to bym do niej zapukał.

Dotąd intencje nie doszły; chyba są w drodze, a mnie zostało tylko 7 [ 6 ].

Kończę, bo roboty moc.

Twój brat

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Zmartwień masz dużo? Wiesz, ja się coraz mniej teraz martwię i czuję, że Niepokalana za to więcej przemyśliwa. Niech Ona kieruje.

Na list nie odpisałem, bom ruszał do Tokio, ale kilka słów br. Mieczysław [ 7 ] skreślił.

Myślimy o chałupie, ale na razie nic nie widać. Zapewne Niepokalana już przygotowuje. - Aspirantów... nie ma żadnych, to też dotkliwie daje się odczuć, ale "Wola Niepokalanej".

Serdeczne pozdrowienie O. Florianowi [ 8 ] - oret et ille [ 9 ].

[ 1 ] Zob. Pisma, 251.

[ 2 ] "Kalendarz Iskier" - wydawnictwo o charakterze podręcznej encyklopedii dla młodzieży szkół średnich. Ukazywało się w latach 1924-1939 oraz w r. 1947.

[ 3 ] "Wiadomości Katolickie" - dwutygodnik poświęcony ideom i sprawom katolickim. Wychodził w Krakowie w latach 1923-1935 pod red. Z. Włodkowej.

[ 4 ] "Roczniki Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła" - czasopismo poświęcone sprawom misyjnym; ukazywało się w Poznaniu w latach 1924-1939 pod red. ks. K. Bajerowicza.

[ 5 ] "Ilustrowany Kurier Codzienny" - zob. Pisma, 110, przyp. 2.

[ 6 ] Znak użyty w tym miejscu przez św. Maksymiliana można odczytać jako Z lub 7; ponieważ św. Maksymilianowi zostało w dniu 20 X 1930 do odprawienia 7 intencji z ostatniej serii, otrzymanej do odprawienia z Niepokalanowa (Dzienniczek mszalny, 152), wydaje się, że tu chodzi raczej o cyfrę 7.

[ 7 ] Br. Mieczysław Mirochna.

[ 8 ] O. Florianowi Koziurze.

[ 9 ] Niech i on się modli.