253

Do o. Alfonsa Kolbego

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis.
Nagasaki, 22 X 1930

Drogi Bracie!

Powiedz mi, kiedy kończy się moje pozwolenie na czytanie książek zakazanych [ 1 ], bo takie pozwolenie jest "personale" [ 2 ], biskup tutejszy "generalem facultatem permittendi" [ 3 ] nie ma, a ja zapomniałem datę reskryptu ordynariatu. A że mi trzeba, to jasne.

Czy nuncjusz już Niepokalanów oglądnął? [ 4 ]

Ma on podobno dużą słabość do nas, bo go jeden z ojców wychował; wspominał ponoć o tym naszym w Łagiewnikach.

Memento

Twój

br. Maksymilian M-a Kolbe

Dotąd intencje msz[alne] nie doszły.

[Adres] Przewielebny Ksiądz Przełożony | O. Alfons Kolbe | Redaktor "Rycerza Niepokalanej" | Niepokalanów | p[oczta] Teresin Soch[aczewski] (Wr.) | (Pologne) Europe - via Siberia

[Stempel pocztowy] Nagasaki Japan 23 10 30

[Nadawca - stempel w jęz. japońskim] Mugenzai no Sono Seibo no Kishi, Nagasaki Minamiyamate nr 10

[ 1 ] Dekret św. Oficjum nosi datę 30 XI 1921. Zezwalał on na czytanie przez św. Maksymiliana książek zakazanych jako profesorowi teologii i prawa kanonicznego. Nowy dekret z 29 XI 1930 zezwala na czytanie książek zakazanych św. Maksymilianowi jako profesorowi filozofii.

[ 2 ] Osobiste.

[ 3 ] Ogólnej władzy pozwalania.

[ 4 ] Abp Francesco Marmaggi, późniejszy kardynał, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1928-1936, odwiedził Niepokalanów 17 VI 1932.