258

Do Niepokalanowa

Oryg.: brak. Odp.: ms AN. Zob.: W krainę myśli 1952, 334.
Nagasaki, 15 XI 1930

(PS) [ 1 ] -Wciąż słyszę o sprawach "znaczkowych" na misje. Teraz czytam w "Pod znakiem Marji" [ 2 ] w numerze listopadowym str. 46 [dziale] "Komunikaty misyjne", że "Ks.Ks. Jezuici w Krakowie otworzyli centralę znaczkową". W Belgii ze znaczków pocztowych wysyłają grosze na utrzymanie coś kilku placówek misyjnych. Warto by zbadać, jak się do tego zabrać i może też podobną centralę [ 3 ] otworzyć??!!... (do nas listów sporo przychodzi i czytelników mamy moc!).

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu z Nagasaki; list się nie zachował - por. Pisma, 248, przyp. 1.

[ 2 ] "Pod znakiem Marji" - miesięcznik sodalicyjny; zob. Pisma, 103, przyp. 8.

[ 3 ] Centrala znaczkowa powstała w Niepokalanowie w sierpniu 1931 r.