257

Do o. Alfonsa Kolbego [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis sporządził o. Cezar Baran 26 IX 1943.

Nagasaki, 15 XI 1930

PS - Co do naszej akcji trzymamy się w pewnych granicach, gdyż N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał polecił ostrożność, licząc się z położeniem finansowym Niepokalanowa polskiego. Nas wraz z mieszkaniem, cośmy zapłacili z góry do lutego włącznie, miesięcznie misja kosztuje około 400 jenów. Z tego 50 jenów można się teraz spodziewać (lub więcej) z Japonii, reszta idzie z Polski tj. 1500 zł (wraz z intencjami mszalnymi) miesięcznie.

Gdybym mógł mieć miesięczne dane kasowe: 1) dochód, 2) rozchód, 3) stan zadłużenia (cały), 4) stan zadłużenia (za rzeczy zużyte), to bym mógł regulować się co do możliwości rozpędu na misjach. Oczywiście o ile to nie byłoby kłopotliwe.

Chciałbym nieraz rozmaicie "opisywać", ale tak czasu tęgo brakuje.

Jakoś teraz coraz więcej czasopism z Polski przychodzi, widać, że Niepokalanów polski więcej ma powagi niż japoński, bo na naszą prośbę jakoś nie reagowali. Poganie nam bardzo przychylni z powodu ubóstwa naszego, dlatego boję się, by czasem nie przyjechali współpracownicy z Prowincji z innym duchem, gdyż zepsuliby wszystko.

Na ucho: Jak się odnosi prowincja do naszych misji?

Oremus...

br. Maksymilian

[Dopisek] Serdeczne pozdrowienia o. Florianowi [ 2 ] i wszystkim [ 3 ].

[ 1 ] Dopisek do listu z Nagasaki.

[ 2 ] O. Florianowi Koziurze.

[ 3 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.