261

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Nagasaki, 28 XI 1930

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Cześć Niepokalanej!!!... wczoraj indult [ 1 ] otrzymaliśmy w liście wraz z papierami z prowincjałatu [ 2 ].

Za życzenia, które N. O. Prowincjał w liście wyraził, niech Niepokalana hojnie nagrodzi; bardzośmy się wszyscy nimi ucieszyli.

Klerycy, byleby szczerze kochali Niepokalaną i święte Ubóstwo franciszkańskie, to chociaż niezdrowi, będą bardzo pożyteczni.

Biskupa [ 3 ] w tej chwili nie ma; często bardzo jest w rozjazdach. Na ogół odnosi się bardzo przychylnie, ale liścik do niego może by ten węzeł bardziej zacieśnił.

O. Metody niechajby więc poważnie zabrał się do nauki języka angielskiego, gdyż ten język bardzo tu przydatny i najlepsze podręczniki japońskiego są po angielsku.

Niedawno posłałem list w odpowiedzi na list O. Prowincjała z 29 X 19350 [ 5 ].

"Benedicite"

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Bracia klerycy [ 6 ] otrzymali niedawno list od kleryków lwowskich w odpowiedzi na list, który tam posłali zaraz po przyjeździe do Nagasaki. Teraz przygotowują drugi.

Zwiedzał nasze urządzenia starszy ksiądz Japończyk [ 7 ] nie tak dawno i powiedział: "Wy jesteście prawdziwymi franciszkaninami, w praktyce". - Niedaleko mamy Bernardynów, którzy od dawniej jako Franciszkanie są znani w Japonii [ 8 ]. - Podziękować Niepokalanej i św. O. Franciszkowi.

Ponieważ zauważyłem, że i klerycy świeccy nie zawsze tu noszą kołnierze, zarzuciliśmy, zaraz po przyjeździe z Polski z klerykami, obojczyki - i tak trochę mniej elegancko, a więcej Franciszkowo. I to się już utarło.

[ 1 ] Tj. dokument kanonicznej erekcji domu zakonnego w Nagasaki. Dokument nosi datę 28 X 1930 - por. Pisma, 254, przyp. 3.

[ 2 ] Nominacja św. Maksymiliana przez prowincjała o. Kornela Czupryka na przełożonego misji, tj. klasztoru w Nagasaki - zob. Pisma, 868, C.

[ 3 ] Zob. Pisma, 243, przyp. 8.

[ 4 ] O. Metody Rejentowicz.

[ 5 ] Zob. Pisma, 260.

[ 6 ] Zob. Pisma, 260, przyp. 7 i 8.

[ 7 ] Był to ks. Dominiko Ariyasu - zob. Pisma, 868, C.

[ 8 ] Zob. Pisma, 231, przyp. 5.