263

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: rkps AN. Pięć kart: cztery dwustr., piąta jednostr, zapis.
Nagasaki, 9 XII 1930

Maryja

Przewielebny i Drogi Ojcze Magistrze?

Telegram [ 1 ] otrzymaliśmy... Po pierwszym jednak wrażeniu pociecha wstąpiła w serce, bo nadany w antycypowaną wigilię [ 2 ] Niepokalanego Poczęcia i o szesnastej, a więc chyba w tym samym dniu, w którym umarł... i stało się to w wigilię Niepokalanej. A pogrzeb, chyba w samo święto! Jak tu się smucić. Widać Niepokalana go zabrała, jak uprzednio br. Alberta, w okresie nowenny i oktawy Jej święta [ 3 ].

Dostaliśmy telegram w niedzielę [ 4 ] rano, już po Mszy św., więc w sam dzień Niepokalanej śpiewałem w naszej kapliczce za jego duszę Mszę św. o Niepokalanym Poczęciu w białym kolorze, a bracia śpiewali pieśni do Matki Bożej - inaczej nie było można. I odmówili klerycy 2 Officium Defunctorum, a bracia 2 różańce i ja nazajutrz znowu Msze św., bo przecież my nie stanowimy tu w Japonii konwentu odrębnego, niezależnego od Niepokalanowa polskiego, więc suffragia "sicut in eodem conventu" [ 5 ].

Potem myśleliśmy i rozmawiali, co tam w Niepokalanowie będzie, możeśmy nie zgadli, a może tak, wyobrażając sobie w samo święto Niepokalanej trumnę ze zwłokami na środku kaplicy i... itd..., itd.

A potem? Modliliśmy się wspólnie, by Niepokalana sama pokierowała przyszłością swego Niepokalanowa, bo wiem, że są ojcowie w Prowincji, zresztą bardzo dobrzy i gorliwi zakonnicy, którzy nie ze złej woli, ale w najlepszych intencjach, chcieliby widzieć Niepokalanów ścisłej złączony z Prowincją, cieszyliby się, gdyby zmalały i zniknęły różnice pomiędzy Niepokalanowem a innymi, oczywiście gorliwymi, konwentami, i boleją czasem nad tym, że jakoś Niepokalanów oddalił się od utartych dróg i tradycji; ale jakżeż może być inaczej. Czyż nie na on celu specjalnego, który stanowi jego rację bytu, tj. podbicie całego świata Niepokalanej w myśl MI, czyli urzeczywistnienie celu MI? - Ponieważ zaś ten cel "całego świata" [ 6 ] zawiera w sobie "misję" w znaczeniu najobszerniejszym i najściślejszym, więc w myśl rozdziału XII reguły [ 7 ] nie każdy, choć dobry zakonnik, ma do tego powołanie; a komu Niepokalana tej łaski wielkiej użyczyć raczyła, ten nie może zadowolić się tym, co czynią inni i ogólnym sposobem działania.

Św. O. Franciszek to wzór misjonarza; jego przykład i reguła to najbardziej misyjna i najbardziej pozwalająca na rozmach pracy nad zbawieniem i uświęceniem dusz. Charakter zasadniczy tej reguły święte ubóstwo [ 8 ] to kapitał pozwalający na mierzenie się z największymi potęgami finansowymi różnych protestantów, sekciarzy, ateuszy itd. i ich głowy masonerii, bo to kasa bezdenna Opatrzności Bożej. Bardzo my to odczuwany tu w Japonii. Gdybyśmy pozwolili sobie na jakiekolwiek wygody, bylibyśmy wprost w niemożności działania. A tak wspomaga nas kto może, a nawet najdzielniejszym tłumaczem to obecnie prof[esor] Yamaki [ 9 ], Japończyk, protestant metodysta z urodzenia i... miewający kazania w ich kościele. Jednak coraz bardziej skłania się ku katolicyzmowi, a ideałem jego ubogi św. O. Franciszek.

Niepokalana - cel [ 10 ] i ubóstwo - kapitał [ 11 ] to dwie rzeczy, od których pod żadnym względem Niepokalanów odstąpić nie może. Bez tego celu przestałby być Niepokalanowem, sprzeniewierzyłby [ 12 ] się swemu zadaniu. A bez ubóstwa i [bez] polegania na Opatrzności Bożej, nie ma mowy o rozmachu, ofensywie. Alem się za tęgo rozpędził...

Jak obecnie stan zadłużenia? Chciałbym znać zamknięcia miesięczne (dochód, rozchód, stan kasy) i stan zadłużenia tak inwestycyjnego jak konsumpcyjnego (za materiały zużyte), bym wiedział, jak tu się mogę rozpędzać, by Niepokalanowowi polskiemu bytu nie utrudniać, albo poproszę o zawiadomienie, na ile co miesiąc Niepokalanów stać, bo trudno mi inaczej się orientować w zakresie akcji. Protestanci urządzają teraz na przykład w Japonii 3-letnią propagandę i uchwalili na to 30 000 jenów. Mierzyć się z nimi nie możemy, ale przy pomocy Niepokalanej "Rycerz" wyszedł w grudniu o nakładzie 25 000, podczas gdy oni swoje czasopismo (może tygodnik) zamierzają drukować w 20 000 egzemplarzy. Cześć Niepokalanej!...

Widziałem w "Rycerzu" grudniowym po mojej odezwie [ 13 ] dopisek, że otwiera się listę składek na Japonię. Uważam jednak, że lepiej będzie, jeżeli kasa Niepokalanowa światowego będzie zawsze jedna i wedle potrzeby dla różnych Niepokalanowów wyznaczane będą sumy. Lista więc ta posłuży, co prawda, do pobudzenia czytelników do ofiarności, ale uważam, że Niepokalanów polski może bez żadnych skrupułów używać pieniędzy na tę listę wysłanych, bo przecież pierwszą intencją czytelników jest "zdobycie całego świata" Niepokalanej.

W ogóle zdaje mi się, że akcja MI i Niepokalanowów obecnych i przyszłych na całym świecie musi być ściśle złączona, bo to jest jeden duch i jedno ciało. Inaczej nie będzie tężyzny.

To mnie się tylko zdaje i dlatego proponowałem, komu należało na kapitule, by taka Japonia tak się miała do Niepokalanowa polskiego jak Czyszki lub Hanaczów do Lwowa. - Ale może to tylko takie różne zdawania się? Zresztą niech Niepokalana sama [ 14 ] pokieruje sprawami. - Ot rozgadałem, rozgderałem się.

Prosimy bardzo o szczegóły - zapewne już w drodze - co do śmierci o. Alfonsa i wypadków następnych.

Trzeba nam będzie teraz trochę więcej grosza, bo wynajem (z góry zapłacony) domu się kończy niedługo, więc w międzyczasie może się zdobędziemy na jaki placyk i zaczniemy (a raczej trzeba by i skończyć) budowę. Ala tylko byle polski Niepokalanów nie ucierpiał. Piszę to ogólnikowo, bo nie wiem, jaki u Was stan finansowy, A rozumiem to dobrze, iż Niepokalanów polski zwinąć się (o czym ja się zagalopował) z powodu Japonii nie może. Chociaż zdaje się, że właśnie misje ożywiły bardzo ruch, nawet finansowy w Niepokalanowie i gdyby nie misje zdaje mi się, że do 300 000 jeszcze by się nie doszło, ani by się nie dało rozbudować. - Cześć Niepokalanej.

Z Japonii co miesiąc coraz to więcej przychodzi na "Rycerza". Wydatek miesięczny dotychczasowy wynosił 400 jenów (mniej więcej). A w listopadzie już suma wpływu z Japonii doszła do 95 jenów. Obecnie powiększamy "Rycerza" o pół arkusza, dlatego i wydatek nieco się podniesie (o jakie 60 jenów (?) tylko).

Kończę, bo już i późno, a tu dużo listów czeka, pozdrawiam wszystkich, proszę o modlitwę i ... O. Magistrze te dwa [punkty]: Niepokalana [ 15 ] i ubóstwo nienaruszalne [ 16 ] - dobrze?

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Przyślijcie nam wspólną fotografię zrobioną przed samym odjazdem kleryków do Japonii [ 17 ].

List zwyczajny oficjalny pójdzie piętnastego.

Szopkę otrzymaliśmy, przypomni nam polski Niepokalanów.

W intencjach mszalnych proszę mi nie przesyłać intencji z oznaczonym ołtarzem, bo trudno mi tego warunku dochować. I dotąd przesłane odprawiane były przed jakimkolwiek ołtarzem; można więc zaglądnąć, czy rzeczywiście w których z nich ten warunek był przez nas przyjęty, bo czasem miałem wątpliwość co do znaczenia dopisków na liście intencji mszalnych (przy samych intencjach).

Załączam (lichą) fotografię "filozofów" [ 18 ].

[ 1 ] Telegram o śmierci o. Alfonsa Kolbego, który zmarł 3 XII 1930: "Alfons chwalebnie umarł wszystko dawnym trybem Florian" (Pisma, 868, C). Pogrzeb odbył się 5 XII w Warszawie na Powązkach. Ekshumacja i przewiezienie zwłok do Niepokalanowa 7 XI 1945

[ 2 ] Tj. w sobotę 6 XII.

[ 3 ] Br. Albert Olszakowski, kierownik drukarni RN w Grodnie, zmarł 10 XII 1926.

[ 4 ] Tj. 7 XII.

[ 5 ] Jak w tym samym konwencie - zob. Constitutiones Urbanae Ordinis Minorum Conventualium S[ancti] P[atris] Francisci, Mechliniae 1880, cap. III, tit. 7, nr 2.

[ 6 ] W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 7 ] Reguła św. Franciszka z Asyżu, rozdz. XII - zob. Pisma, 167, przyp. 5.

[ 8 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 9 ] Prof. Francisko Yamaki Toshio - zob. Pisma, 260.

[ 10 ] W oryginale wyrazy podkreślone trzykrotnie.

[ 11 ] W oryginale podkreślenie dwukrotne.

[ 12 ] Podkreślenie dwukrotne.

[ 13 ] Zob. Pisma, 251.

[ 14 ] W oryginale podkreślenie dwukrotne.

[ 15 ] W oryginale wyraz podkreślony czterokrotnie i obwódka wokół wyrazu.

[ 16 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 17 ] Zob. Pisma, 240, przyp. 5.

[ 18 ] Tj. kleryków z Seminarium Duchownego w Nagasaki studiujących filozofię pod kierunkiem św. Maksymiliana, wśród których byli m.in. późniejsi: ks. Yozefu Manri Nakashima, proboszcz w Urakami i konsultor diecezjalny, o. Francisko Ksawerio Totaro Nakada, bernardyn, przełożony klasztoru w Kami-Kizaki i konsultor komisariatu kanadyjskiego OO. Bernardynów w Japonii; ks. Teodoru Shiro Iwanaga, proboszcz Isahai i członek komisji wychowania prefektury w Nagasaki - por. Japan Catholic Directory 1967, passim.