290a

Do Nagasaki

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis.

W pociągu [z Nagasaki] do Tokio, 17 III 1931 [ 1 ]

Maryja

Drodzy Bracia!

(Przeczyta głośno, powoli i wyraźnie br. Damian [ 2 ] lub inny z braci - nie br. Mieczysław [ 3 ]).

Pisałem w końcu poprzedniej pocztówki [ 4 ] "słuchajcie br. Mieczysława", a teraz chciałbym powiedzieć jak i dlaczego.

Otóż z poddaniem i rozumu i woli, bez ociągania się, bez krytykowania, chętnie i z miłością. - A dlaczego? Bom jemu kazał kierować. Więc on pełni posłuszeństwo rozkazując, więc przez niego mówi teraz Niepokalana, mówi sam Pan Bóg! i to na pewno!! [ 5 ] Więc choćby wola chciała czego innego, zadajcie jej gwałt, choćby rozum zupełnie jasno wskazywał przeciwnie, nie wierzcie mu; choćby się objawił anioł, albo Matka Boża, albo sam Pan Jezus, nie słuchajcie ich, w twarz im naplujcie, bo to diabeł pod ich postacią sprzeciwia się posłuszeństwu.

A Ty, Bracie Mieczysławie, uważaj pilnie, byś czasem słuchając racji przeciwnych, nie zmienił danego rozkazu dlatego tylko, by któremu z braci nie sprawić przykrości, by on był zadowolony, bo tak dogadzając jego woli zyskasz sobie jego serce, zamiast to serce łączyć z Bogiem przez Niepokalaną, będziesz złodziejem, a on w chwili śmierci przeklinać Cię będzie, żeś mu dopuścił pełnić wolę własną, wyłamać się spod Woli Bożej i Niepokalanej i pójść tam, czynić to, w czym nie znajdzie łask czekających nań gdzie indziej.

Wasz

br. Maksymilian

PS (Polecam się modlitwom.)

Br. Marianowi [ 6 ] przetłumaczy br. Zygmunt [ 7 ].

[Adres] Seibo no Kishi | Minamiyamate machi 10 | Nagasaki | Oura. - Adres powtórzony znakami japońskimi.

[Stempel pocztowy] 6 [ 8 ] 3 18 [ 9 ]

[ 1 ] Ostatnia cyfra mało czytelna.

[ 2 ] Br. Damian Eberl.

[ 3 ] Br. Mieczysław Mirochna.

[ 4 ] Pocztówka się nie zachowała.

[ 5 ] W oryginale wyrazy podkreślone dwukrotnie.

[ 6 ] Br. Mariano Sato Shigeo, Japończyk, nie znał jęz. polskiego.

[ 7 ] Br. Zygmunt Król.

[ 8 ] Lekcja niepewna, cyfra mało czytelna. Miejscowość mało czytelna.

[ 9 ] Lekcja niepewna, cyfra 8 mało czytelna.