290

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.

Nagasaki, 15 III 1931

Droga Marno!

Gdy się wybierałem z obecnym listem na Święta i Imieniny, otrzymałem też list od Mamy. Tak znowu chory nie jestem. Trochę pochorowałem się, ale już przeszło.

Posyłam fotografię. Na niej jest też staruszek ksiądz Japończyk wielki nasz przyjaciel [ 1 ], a obok niego nowo obleczony brat, pierwszy rodowity Japończyk br. Marian [ 2 ].

Tutaj kupiliśmy duży plac pod Niepokalanów japoński [ 3 ]. Jest to właściwie stok góry, bo w Japonii teren bardzo górzysty.

Niepokalana działa i przez "Rycerza" japońskiego bardzo silnie. I teraz już może przeszło 20 bonzów (kapłanów pogańskich) [ 4 ] otrzymuje stale "Rycerza" i bardzo wielu pogan stale go czyta.

Nie piszę dużo, bo roboty moc, a w "Rycerzu" polskim jest też sporo.

W tych dniach przyjechał tu na stałe brat Celestyn z Niepokalanowa [ 5 ], który jechał okrętem; wkrótce przyjedzie jeszcze jeden ojciec [ 6 ], dwóch kleryków [ 7 ] i jeden brat [ 8 ].

Proszę bardzo o modlitwę, bym Niepokalanej nie dał rady bruździć.

Wdzięczny syn

O. Maksymilian Kolbe

PS - "Rycerza" polskiego stale otrzymujemy, a o o. Alfonsie i w ".Rycerzu" japońskim teraz sporo napisałem.

Dołączam odbitkę o. Alfonsa, którą niedawno przywiózł z Niepokalanowa polskiego br. Celestyn.

Prędko bazgrzę, bo roboty moc.

W niebie będzie więcej czasu, to sobie szczegółowo naopowiadamy; teraz byle jak najwięcej dusz Niepokalanej zyskać.

Co do o. Alfonsa, to Niepokalana go sobie zabrała, bo przecież w sam raz w czasie Jej święta poszedł do Niej. - Pozazdrościć mu tylko.

Obrazki dochodzą [ 9 ].

Najwięcej potrzebujemy modlitwy, a potem ofiar.

[ 1 ] Ks. Pauro Matsukawa, spowiednik św. Maksymiliana - zob. Pisma, 296 i 446.

[ 2 ] Sato Shigeo - zob. Pisma, 287.

[ 3 ] Tamże.

[ 4 ] Tamże, przyp. 5.

[ 5 ] Br. Celestyn Moszyński, który wyjechał z Marsylii 29 I 1931 statkiem "D’Artagnan", przybył do Nagasaki 12 III 1931.

[ 6 ] O. Metody Rejentowicz.

[ 7 ] Bracia: Aleksy Tabaka i Ludwik Kuszel.

[ 8 ] Br. Romuald Mroziński. Ta czwórka przybyła do Nagasaki 30 III 1931 drogą lądową przez Syberię.

[ 9 ] Prawdopodobnie banknoty, ofiary pieniężne.