292

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN. - Druk.: RN 10 (1931) 143.
[Nagasaki, 30 III 1931] [ 1 ]

Telegram

Niepokalana czterech przywiodła [ 2 ].

Maksymilian

[Adres] [Adres] Niepokalanów Tereein k[oło] Soch[aczewa]

[ 1 ] Dane zaczerpnięte z chronologii - zob. AN.

[ 2 ] Zob. Pisma, 290 przyp. 6-8.