298

Do o. Kornela Czupryka

Oryg. ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 25 IV 1931

Telegram

Zwłoka zapłaty placu [ 1 ] przeszkadza budowie

Maksymilian

[Adres] Prowincjałat | Franciszkanie | Lwów

[ 1 ] Zob. Pisma, 293 i 295. Wszystko spłacono 29 V 1931 - zob. Pisma, 301.