298a

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN.
[Nagasaki, 27 IV 1931]

Telegram

Gdyby jeszcze ze sześć [ 1 ]

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów Teresin k[oło] Sochaczewa

[ 1 ] Zapewne chodzi o 6000 zł - por. Pisma, 298, przyp. 1.