323

Do br. Alfonsa Stępniewskiego [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 22 IX 1931]

(PS) - Nie piszę więcej, bom trochę zaharowany, tylko polecam Niepokalanej i winszuję cierpienia dla Niej [ 2 ].

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Grzegorza Sirego z 22 IX 1931 do br. Alfonsa Stępniewskiego

[ 2 ] Br. Alfons Stępniewski znajdował się wówczas w szpitalu.