322a

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN.

[Nagasaki, 21 IX 1931]

Telegram

Biedusia [ 1 ]

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów Teresin k[oło] Sochaczewa

[ 1 ] Zob. Pisma, 322.