370

Do o. Kornela Czupryka

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Nagasaki, 14 IV 1932

Telegram

Ludwik twierdzi, rodzina wyjeżdża do Argentyny [ 1 ].

Maksymilian

[Adres] Prowincjałat | Franciszkanie | Lwów

[ 1 ] Por. Pisma, 362-364, 367-368.