446b

Do Niepokalanowa

Nagasaki, 1 IV 1933
Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Telegram

Maryja! Czwartego śluby trzech [ 1 ]. delegację prowincjalską odebrania.

Maksymilian

[Adres] Niepokalanów | Teresin k[oło] Soch[aczewa]

[ 1 ] Śluby wieczyste w dniu 4 IV 1933 złożyli bracia: Celestyn Moszyński, Romuald Mroziński i Grzegorz Siry. - Zob. Pisma, 425 przyp. 2. i nr 441.