450

Do Mugenzai no Sono

Oryg.: rkps Archiwom Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Tokio. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie ze znakiem firmy okrętowej i nadr.: Lloyd Triestino. - Fotokop. AN.
Szanghaj, okręt, 11 IV 1933

Maryja!

Drogie Dzieci!

Ruszam więc za kwadrans okrętem "Conte Rosso" [ 1 ], więc się śpieszę tęgo.

Wasz

br. Maksymilian Kolbe

PS - Prokura rozejrzy się, czy będzie można nowych czterech [ 2 ] przesadzić na "Rapid Express".

[Dopisek] Kto zna me pismo, niech przeczyta wszystkim, a Japończykom przetłumaczy br. Mieczysław [ 3 ].

[ 1 ] Statek włoski, dowożący posiłki do Afryki północnej, zatopiony później w czasie II wojny światowej.

[ 2 ] Tj. nowych czterech misjonarzy, którzy wyjechali z Niepokalanowa 20 III 1933 drogą morską przez Marsylię. Byli to: br. Jordan Malinowski, br. Norbert Kurek, br. Iwo Czado, br. Maciej Janiec.

[ 3 ] Odnosi się do listów nr 450 i 453, wysłanych razem do Mugenzai no Sono.