457

Do Mugenzai no Sono

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis. - Fotokop.: AN.

Rzym, 15 V 1933

Drogie Dzieci,

Jak się macie? Może tam i coś dla mnie czeka w Niepokalanowie od Was, ale ja wciąż jeszcze w drodze. N[ajprzewielebniejszy] O. Generał [ 1 ] kazał mi pozostać tu do konsekracji biskupów japońskich. Teraz jednak okazało się, że nie japońscy biskupi, ale indyjscy, chińscy i jeden Annamita będą konsekrowani [ 2 ]. Wczoraj jednak minio to N. O. Generał kazał mi tu pobyć do Wniebowstąpienia Pańskiego [ 3 ], by być jeszcze na audiencji u Papieża i zobaczyć obrzędy w Lateranie. Tak więc jeszcze sfotografuję się może w czwartek z Japończykami w Propagandzie, zyskam sobie jubileusz i ruszę do Polski.

Załączani obrazek nowo beatyfikowanej Wincenty Gerosy [ 4 ] do użytku redakcji. Wczoraj była beatyfikacja Gemmy Galgani [ 5 ]. Opis przygotuję dla [...] [ 6 ] i wyślę. Za 2 tygodnie znowu beatyfikacja (czy kanonizacja) bł. [ 7 ] Katarzyny Labouré, której Niepokalana objawiła Cudowny Medalik. - Potem już kanonizacji czy beatyfikacji w tym roku nie będzie.

Co miesiąc niech A[gencja] MI przesyła tłumaczenia wszystkich ładniejszych listów japońskich do Niepokalanowa po polsku. Stamtąd przywędrują one po włosku do włoskiego naszego pisma misyjnego tutaj [ 8 ]. Zależy O. Prokuratorowi Gen[eralnenu] [ 9 ] na tym, by prałaci Propagandy coś więcej o nas wiedzieli.

Sprawozdania też miesięczne z działalności (liczba czytelników) bardzo pożądane. Po polsku do Niepokalanowa tylko (to będzie łatwiej), a za to obszerniejsze, szczegółowsze.

Teraz i maszyn więcej, i rąk przybyło. Wyobrażam więc sobie, że łatwo sobie dajecie radę, przy pomocy Niepokalanej, ze wszystkim i wszyscy zdrowi i na duszy (milczenie [ 10 ], częste akty strzeliste, coraz gorętsza miłość ku Niepokalanej karmiąca się pełnieniem Jej Woli okazywanej przez św. Posłuszeństwo, zwłaszcza w rzeczach dla miłości własnej i natury przykrych, wzajemna ustępliwość, pokój pogodny itd.), i na ciele.

Módlmy się, by w nas i przez nas Ona sama raczyła działać, by nie dozwoliła nam sobie bruździć, ale jeżeli nie zechcemy iść wedle Jej Woli, [by] użyła nawet siły nie zwracając uwagi na wolność naszej woli.

Mariano kyodai ni mo. Amaki kyodai ni mo kokoro de yoroshiku. Ikaga desu ka? [ 11 ]

Módlmy się nawzajem.

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] O. Domenico Tavani.

[ 2 ] Dnia 11 VI 1933 papież Pius XI udzielił sakry biskupiej pięciu przedstawicielom rasy żółtej. Byli to: ks. Joseph Attipetty z Indii, ks. Ioannes Tong, pierwszy biskup pochodzenia annamickiego, ks. Joseph Fan z Mongolii, ks. Matthaeus Lü Yünho i ks. Joseph Cui z Chin.

[ 3 ] Tj. 25 V.

[ 4 ] Zob. Pisma, 455, przyp. 1.

[ 5 ] Zob. Pisma, 42, przyp. 7, oraz 48, przyp. 8.

[ 6 ] Wycięty róg listu z tekstem. W RN 12 (1933) 214 w dziale "Kronika" są zamieszczone dwie notatki o beatyfikacji Wincenty Gerosy i Gemmy Galgani wraz z reprodukcją obrazów nowych błogosławionych. O swoim uczestnictwie w beatyfikacji św. Gemmy o. Maksymilian wspomina w pamiętniku - zob. Pisma, 868, T.

[ 7 ] Zob. Pisma, 335, przyp. 8.

[ 8 ] Pismo takie dopiero planowano. Zaczęło ono wychodzić w r. 1933 pt. "Il Missionario Francescano" - zob. Pisma, 466, przyp. 2.

[ 9 ] Francesco Saverio D’Ambrosio.

[ 10 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 11 ] Bratu Marianowi [Sato Shigeo], także Bratu Amaki [Kunikiko] pozdrowienia. Jak się macie?