459a

Do Francisco Yamaki Toshio

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Kartka poczt. z ilustr.: Najświętsza Maryja Panna Niepokalana. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 16 VII 1933

Caro Signore

Ho ricevuto la Sua cartolina proprio adesso, ma dopo un,ora parte il mio treno per Cracovia, dove c’è la riunione (kaigi) religiosa.

Le invio 15 dollari, perché certamente Lei avrà adesso molto bisogno.

Credo che sarebbe bene andare a parlare con rettore del Seminario dei chierici Candeau. Luogo del seminario indicherà la chiesa di Sekiguchi (Mons. Chambon). Forse potranno loro trovare un buon posto per Lei come professore.

Suo amico

P. Massimiliano M.

Prego d’accettare questa piccola somma come dono dall’Immacolata per la quale Lei ha lavorato facendo le traduzioni per il "Kishi".

[Adres] Signore | T. Yamaki | 79 Mukoyama-machi | Shibuya-ka Tokio | Japan Asia

[Przekład polski]

Drogi Panie

Akurat teraz otrzymałem Pańską kartkę, ale za godzinę wyrusza mój pociąg do Krakowa, gdzie jest zakonne zebranie (kaigi).

Wysyłam Panu 15 dolarów, ponieważ na pewno będzie Pan teraz miał wielkie potrzeby [ 1 ].

Sądzę, że byłoby dobrze pójść i porozmawiać z rektorem seminarium kleryków Candeau [ 2 ]. Miejsce seminarium wskaże kościół Sekiguchi (bp Chambon3). Może zdołają dla Pana jako profesora znaleźć jakieś miejsce [pracy] [ 4 ].

Pański przyjaciel

O. Maksymilian M.

[PS] Proszę przyjąć tę niewielką sumę jako dar Niepokalanej, dla której pracował Pan robiąc tłumaczenia dla "Kishi" ["Rycerza"].

[ 1 ] Prof. Francisko Yamaki Toshio znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, gdy będąc pastorem u metodystów, w 1933 r. złożył katolickie wyznanie wiary i utracił dotychczasowe stanowisko pastora i nauczyciela.

[ 2 ] Zob. Pisma, 264, przyp. 9.

[ 3 ] Zob. Pisma, 256, przyp. 5.

[ 4 ] Adresat chyba poszedł za radą św. Maksymiliana, ponieważ potem rzeczywiście pracował w tokijskim seminarium duchownym.