460

Do br. Wawrzyńca Podwapińskiego [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Niepokalanów, 4 VIII 1933]

Czyż nie mówimy pomiędzy sobą: "Niech się brat za mnie pomodli"? - Tak samo świętym powiedzieć możemy i mówimy. Nie "tracimy" przez to czasu, ale uznajemy naszą niegodność [ 2 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek św. Maksymiliana na karcie skierowanego do niego listu br. Wawrzyńca Podwapińskiegoz 4 VIII 1933.

[ 2 ] Jest to odpowiedź św. Maksymiliana na przedstawione przez br. Wawrzyńca zapytanie: "Czy jest [...] racja, byśmy czas «tracili» na modlitwie do świętych zamiast w całości poświęcić go Niepokalanej?" [...] Jakie są racje modlenia się do świętych dusz czyśćcowych, aniołów itp.?"