462

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. z ilustr. i nadr.: Niepokalanów - widok od strony zachodniej (przechadzka braci po ogrodzie w czasie poobiednim). Druk. Wydawnictwa "Rycerza Niepokalanej" w Niepokalanowie.
Niepokalanów, 14 VIII 1933

Maryja!

Najdroższa Mamo!

Pocztówkę otrzymałem i w odpowiedzi donoszę, że pod koniec tego miesiąca dopiero lub z początkiem następnego zaglądnę do Krakowa.

Jutro u nas chrzest matki ministrowej japońskiej [ 1 ]. - Cześć Niepokalanej. (Nie odbędzie się, bo ministra zdrowie tęgo się pogorszyło - nowa wiadomość!)

Bieliznę kościelną można do nas przesłać, to się razem zapakuje.

Z prośbą o modlitwę

wdzięczny syn

O. Maksymilian M-a Kolbe

[Adres] Wielmożna Pani | Marianna Kolbe | Kraków | Smoleńsk 6

[Stempel pocztowy] Warsz[...] 16[...] [ 2 ]

[ 1 ] Chrzest pani Narahary, matki żony japońskiego ministra pełnomocnego w Warszawie, został przełożony na termin późniejszy. Odbył się 7 IX 1933, i to nie w Niepokalanowie, ale w kaplicy Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie. Zob. Pisma, 472 i art. o. Floriana Koziury pt. Posiew ewangeliczny wśród Japończyków w Warszawie, "Wiad. z Prow." 3 (1933) 110-114.

[ 2 ] Reszta nieczytelna z powodu odklejenia znaczka.