464

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis.
Kraków, 1 IX 1933

Maryja!

Drogi Ojcze!

N[ajprzewielebniejszy] O. Prowincjał [ 1 ] dał mi błogosławieństwo na dyrektora światowego MI i o. Justynowi [ 2 ] (bo specjalnie mnie o to prosił) na dyrektora M.I. w Polsce. Proszę mu o tym donieść, by śmielej, choć pokornie zakasał rękawy.

Co do dyrekcji niepolskiej MI (wedle schematu, który zostawiłem) poproszę, by Ojciec to ujął, a także zaopiekował się bliżej sprawami ogólnymi, przesyłając mi rzeczy ważniejsze i trudniejsze, a także krótkie sprawozdania z zebrań miesięcznych (czy innych) MI ojców. Te zebrania niechaj nie ograniczą się do spraw polskiej MI, ale także obejmą [MI] niepolską i sprawy ogólnoświatowe.

Na zewnątrz ze wszystkim im ciszej, tym lepiej, tylko robota niech się rozwija, a raczej niechaj Niepokalana ją rozwija, a my dajmy się tylko prowadzić.

Przy pisaniu do mnie przez Syberię trzeba się liczyć z tym, że listy są często kontrolowane przez Sowiety, a może i Japonia do nich zagląda?

Prześlijcie mojej Mamusi do Krakowa nieco fotografii z Niepokalanowa, gdzie ja jestem lub Japończycy.

Z prośbą o memento

br. Maksymilian M-a Kolbe

PS - Kończę już na dworcu. Niedługo odjedzie pociąg do Zebrzydowic i dalej.

Jak będzie przeniesienie o. Alfonsa, dajcie znać mojej Mamusi, by mogła przyjechać i do trumny też zaglądnąć. - Sprawę cmentarza [ 3 ] da się przeprowadzić wedle badań br. kleryka [ 4 ] w Niepokalanowie - zapomniałem nazwiska.

[Adres na kopercie] Przew[ielebny] O. Gwardian | O. Florian Koziura | Niepokalanów | p[oczta] Teresin Soch[aczewski] (Wr.)

[Stempel pocztowy] [...] [ 5 ]

[ 1 ] O. Anzelm Kubit.

[ 2 ] O. Justynowi Nazimowi.

[ 3 ] Do 1944 r. Niepokalanów nie miał własnego cmentarza, a zmarłych zakonników chowano na cmentarzu parafialnym w Pawłowicach. O. Alfons Kolbe, zmarły w szpitalu w Warszawie przy ul. Koszykowej, był pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. Przeniesienie zwłok na cmentarz w Niepokalanowie zostało przeprowadzone dopiero 7 XI 1945 - zob. J. A. Ksi ąż ek, Kalendarium Niepokalanowa 1927-1977, w: Studia o błogosławionym Maksymilianie Kolbe, t. II, Niepokalanów 1981, 144.

[ 4 ] Nazwiska nie udało się ustalić.

[ 5 ] Stempel i znaczek pocztowy wycięty.