467

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Venezia, Chiesa di S. Maria Gloriosa dei Frari, oraz z podpisem św. Maksymiliana pod ilustracją: To nasz kościół we Wenecji.
Wenecja, 8 IX [ 1 ] 1933

Maryja!

Drogie Dzieci!

Niepokalana przywiozła nas już do Wenecji i obecnie walizki są już w kajucie, gdzie oprócz nas jeszcze 2 księży zamieszka.

Co do "Zagrody" to N[ajprzewielebniejszy] O. Generał mówił, żeby zaczekać z rok, by nie zaraz po kapitule zmieniać, co zaś do Indii to przeciwny jest przyjęciu bez objęcia [ 2 ]. Polecajmy wszystko Niepokalanej; Ona najlepiej wszystkim pokieruje

Wasz

br. Maksymilian [ 3 ]

[Dopisek] We Włoszech ruch w sprawie Niepokalanej potężnieje. Cześć Jej za wszystko. Pozwólmy się Niepokalanej dowolnie prowadzić.

[Adres] Przew[ielebny] O. Gwardian | O. Florian Koziura | Niepokalanów | p[oczta] Teresin Soch[aczewski] (Wr.) | Polonia

[Stempel pocztowy] Venezia - Ferrovia 8 IX 33

[ 1 ] W oryg. data miesięczna VIII, co jest oczywistą pomyłką.

[ 2 ] Przeciwny jest przyjęciu terenu pod Niepokalanów indyjski zwany Amalam, w Ernakulam (Indie), bez natychmiastowego obsadzenia placówki.

[ 3 ] Na oryginale widnieje również podpis o. Kornela Czupryka: fr. Cornelius.