471

Do Niepokalanowa

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: A Khitmagar and Hamal.
Bombaj, 20 IX 1933

Maryja!

Drodzy Ojcowie, Bracia, Interniści!

Niepokalana doprowadziła nas już do Indii. Data wylądowaliśmy w Bombaju. Na Morzu Czerwonym pustynie Sahary i Arabii grzały tęgo, potem Morze Perskie rozkołysało okręt tak, iż z utęsknieniem wzdychaliśmy za "podłogą", która by się nie ruszała. W tej chwili "używamy" na ławce stacji kolejowej i okrętowej. I - się nie rusza.

Jak przykro, że nie ma tu jeszcze Niepokalanowa. Dziś na tę intencja odprawiłem Mszę św. Niech się dzieje Wola Niepokalanej.

Wasz

br. Maksymilian

[ 1 ] Również własnoręczny podpis o. Kornela Czupryka.

[ 2 ] Cyfra nieczytelna; prawdopodobnie "0".

[Adres] Przew[ielebny] O. Gwardian | O. Florian Koziura | Niepokalanów | p[oczta] Teresin Soch[aczewski] (Wr.) | Polen - Europe

[Stempel pocztowy] Bombay P. O. 20 Sep. 33 [...] [ 2 ] 45 A. M.