474

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 7 X 1933]

PS

Drogi Ojcze!

Ponieważ Przew[ielebny] O. Gwardian kazał mi do wizytacji jeszcze sprawy wszystkie załatwiać, więc brak mi czasu na szerokie pisanie. I tu też prowadzimy podział na sprawy M.I.: 1) wewnętrzne Niepokalanowa, 2) zewnętrzne krajowe, 5) zewnętrzne zagraniczne. Doświadczenie wskaże, jak praktycznie to zrobić. Prosiłbym o możliwe powiadomienia o projektach i wynikach działalności M.I. ustalanych na zebraniach Miesięcznych w sprawach M.I. - Tak nie będzie się dwa razy robić tych samych doświadczeń.

Proszę bardzo o modlitwę, bym Niepokalanej coraz wierniej służył.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu o. Kornela Czupryka z 7 X 1933 do o. Floriana Koziury.

[ 2 ] Nowy przełożony wspólnoty w Mugenzai no Sono został upoważniony do przeprowadzenia wizytacji kanonicznej w japońskiej misji w imieniu prowincjała o. Anzelma Kubita.