483

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: rkps AN. Dwie karty: pierwsza dwustr., druga jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Adninistration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki | Japan. Asia.
Mugenzai no Sono, 2 XI 1933

Maryja!

Drogi Ojcze!

Dopiero dziś zdobywam się na podziękowanie i Drogiemu Ojcu, i innym Ojcom, i Kochanym Braciom za radość, którą mi sprawili przeglądem uczuć miłości ku Niepokalanej w nadesłanych kartach.

Proszę powiedzieć Drogim Braciom, by nie obawiali się nigdy, że pokochają Niepokalaną za dużo, bo jak się wyraził nasz O. Gwardian [ 1 ], nigdy nie pokochamy Jej tak, jak Ją kochał Jezus. A przecież naśladowanie Jezusa, to cała nasza świętość. - Kto się do Niej zbliża, tym samym zbliża się do Boga, tylko że drogą krótszą, pewniejszą, łatwiejszą.

Gdybym miał czas po temu, chętnie bym każdemu z Braci z osobna kilka słów odpisał, bo różni różne nawet pytania przesłali. Ale nie dam rady. Więc niech Niepokalana sama każdego serduszkiem pokieruje i kieruje zawsze i na własność sobie te serca, zabierze i nie oddaje, chociażby kto kiedy nawet chciał je sobie odebrać.

Wasz

br. Maksymilian M-a

PS - Czek z Banku Handlowego na 8.500 franków otrzymaliśmy. Adresowany na Fr. Maksymilian Kolbe. Ponieważ bank jest przyzwyczajony do podpisu, gdzie dotąd było "O. Maksymilian" to może być trudność, gdyż oni po polsku nie rozumieją. Więc lepiej po dawnemu pisać "O.", chociaż oczywiście i ja jestem "brat mniejszy".

Załączała, co znalazłem o nas w "La Croix" [ 2 ].

"Rycerze" i (list) też przyszły.

Br. Wenanty wspomniał jeszcze i o święcie "Wszechpośrednictwa Matki Bożej" [ 3 ] i o "Niepokalanej w hołdzie" [ 4 ]. Będę się starał przyczynić do tego wedle sił. Życzę mu, czego on mnie.

Br. Bazyli [ 5 ] prosi o obrazek z podpisem. Niechaj tym obrazkiem będzie każdy obraz Niepokalanej i każda Jej statua w Niepokalanowie z podpisem i "zachętą do dobrego" Jej spojrzenie.

Bądźmy coraz bardziej Jej. Oto nasza cała filozofia.

Toż samo Br. Leonowi [ 6 ].

Ponieważ Bracia widzieli moje wady w Niepokalanowie, ufam, że gorliwiej modlić się będą, bym i ja się nawrócił i nawracał, i coraz doskonalej Niepokalanej [się] stawał.

Jak sprawa indyjska? [ 7 ] - Niech Niepokalana kieruje.

"Dzieciakom" [ 8 ] i "bławatkowi" Niepokalanej [ 9 ] niechaj Ona sama mówi przez św. Posłuszeństwo, czym Jej miłość w każdej chwili mają okazywać, a w Niej i przez Nią Sercu Bożemu.

Br. Salezemu [ 10 ] za pocieszające wiadomości niech Niepokalana nagrodzi.

Kto by nie miał chęci Niepokalanej służyć, niech lepiej opuści Jej zagrodę.

O. Gwardian nasz zwrócił mi uwagę w cztery oczy, że w liście Br. Salezego z dnia 9 IX 1933 było nieco krytyki księży polskich, a nie było zwrócenia uwagi na to, że jest też wielu księży gorliwych.

br. Maksymilian

[ 1 ] O. Kornel Czupryk.

[ 2 ] Św. Maksymilian załączył przekład polski: "W Japonii polscy Franciszkanie mają swą stację misyjną w Nagasaki. Posiadają oni własną prasę, doskonale zorganizowaną dla celów misyjnych. Pomiędzy tymi publikacjami wychodzi, między innymi, «Rycerz Dziewicy Niepokalanej» w języku japońskim. To samo czasopismo wychodzi w Polsce w nakładzie pół miliona egzemplarzy" ("La Croix", 30 V 1933).

[ 3 ] Br. Wenanty Zarzeka, prezes koła MI braci w Niepokalanowie, postarał się o wydrukowanie "skarbczyków duchowych", tj. jednokartkowych formularzyków, na których bracia mogli sobie zaznaczać uczynione akty życia wewnętrznego (np. odbyte adoracje, ofiarowane umartwienia, szczegółowe intencje przyjęcia Komunii św. itp.). Miało to służyć pogłębianiu modlitwy w intencji ogłoszenia powszechnego święta Wszechpośrednictwa NMP - zob. Pisma, 513, przyp. 1.

[ 4 ] Był projekt wydania drukiem w osobnej książce podziękowań Niepokalanej za otrzymane łaski, a przez to dostarczenie nowych dowodów Jej pośrednictwa.

[ 5 ] Br. Bazyli Okuła.

[ 6 ] Br. Leonowi Romanowskiemu.

[ 7 ] Sprawa założenia Niepokalanowa indyjskiego.

[ 8 ] Grono "Dzieci Maryi" prowadził br. Salezy Mikołajczyk - por. też Pisma, 541.

[ 9 ] Prawdopodobnie br. Edwardowi Naworskiemu.

[ 10 ] Br. Salezemu Mikołajczykowi.