487

Do Niepokalanowa [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 4 XII 1933]

PS

Moi Drodzy

Czyby nie warto podzielić kulkę ziemską pomiędzy sobą. I tak osobno Bracia, Nowicjusze, Interniści, a także Klerycy krakowscy i osobno lwowscy. Tak np. Annam miałby swoich [ 2 ], jeśli jeszcze nie Ojców pakujących walizki na odjazd wraz z Braćmi, to przynajmniej już swoich Kleryków teologów, filozofów, nowicjuszy i swoich Braci profesów, nowicjuszy, oblatów, aspirantów i swoich też Internistów. Ci wszyscy może by nawet czasami się porozumiewali z sobą w sprawie M.I. w tym kraju i jako M.I. dla Annamu nim się interesowali, korespondowali (poznawali język?? itd)?...

Nie wszystkie fotografie do nas dotarły, tak np.: fotografia br. Ursusa z dynamem [ 3 ].

Twarz Niepokalanej na listopadowym jeszcze nie ta, co w pierwotnym "Rycerzu".

Łotewski dyplomik przygonił. - Cześć Niepokalanej. Jak tam się kręci maszyna (organizacja) M.I.? Przesyłajcie "nowe wynalazki" w tej maszynie, może i my skorzystamy, czego uczy też doświadczenie.

I fotografia min[istra] Kawai dziś dobiła [ 4 ]. Wyczytałem na ulotce "Klasztor OO. Franciszkanów" w Niepokalanowie. Czy nie lepiej "Klasz[tor] OO. Francisz[kanów]" Niepokalanów, gdyż cały Niepokalanów jest klasztorem?

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu br. Celestyna Moszyńskiego z 4 XII 1933 do współbraci w Niepokalanowie.

[ 2 ] W oryginale wyraz podkreślony dwukrotnie.

[ 3 ] Silnik spalinowy Ursus, produkujący prąd elektryczny, został nazwany przez Autora "bratem" - w duchu św. Franciszka z Asyżu.

[ 4 ] Zob. Pisma, 472.