491

Do kleryków franciszkańskich MI w Krakowie [ 1 ]

Oryg.: rkps Archiwum Prowincji OO. Franciszkanów (OFMConv) w Krakowie. - Odp.: ms AN.
[Nagasaki, 19 I 1934]

[PS] Z prośbą o modlitwę

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Dopisek do listu o. Kornela Czupryka z 19 I 1934 do kleryków franciszkańskich w Krakowie.