5

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. jednostr. zapis. z ilustr. i nadr.: Roma-Pinac[oteca] Taticana - Il Miracolo di S. Gregorio Magno (Andrea Sacchi).
Rzym, 19 I 1913

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Najdroższa Mamo!

Kartkę otrzymałem dziewiątego wieczór. Nazajutrz udałem się do O. Serafina i otrzymałem od niego obietnicę, że zaraz napisze do Asyżu, a odpowiedź sam przyniesie, bo chce nas w kolegium odwiedzić. Ale zapewne nie miał czasu przyjść do nas, bo do osiemnastego nie przyszedł. W ten dzień zaś z powodu odpustu u św. Piotra (w bazylice) niektórzy z nas tam byli, widzieli się z O. Serafinem i taką przynieśli odpowiedz: O. Serafin pisał do 3 klasztorów. Z pierwszego odpowiedziano, że w starszym wieku nie przyjmują [ 1 ]. Z drugiego, bawarskiego, że tylko z Bawarii przyjmują. Z trzeciego, że nie przyjmują i same nie mają co jeść. Bądź Wola najmędrszego Boga. Może by Mama całą sprawę O. Prowincjałowi [ 2 ] przedstawiła (tak mówił potem O. Serafin). On może to prędko zrobi. Co do innych przeszkód, to O. Serafin dopomoże.

Z prośbą o częstą modlitwę

br. Maksymilian

[Adres] Szanowna Pani | Marianna Kolbe | Klasztor PP. Benedyktynek | we Lwowie | Austria - Galicja

[Stempel pocztowy] Roma Partenza 23 I 13

[ 1 ] Maria Kolbe liczyła wówczas 43 lata.

[ 2 ] Tj. o. Peregrynowi Haczeli.