510

Do o. Floriana Koziury

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Mugenzai’Seibo no Sei Furanshisuko Kai | Mugenzai no Sono | Hongochi, Nagasaki.

Załącznik. Oryg.: brak. - Odp.: ms Archiwum Kurii Generalnej OO. Franciszkanów (OFMConv)w Rzymie. Jedna karta jednostr. zapis. Odpis sporządził w 1934 r. św. Maksymilian. - Fotokop.: AN.

Mugenzai no Sono, 2 IV 1934

Maryja!

Drogi Ojcze!

Nie adresuję imiennie, by w razie nieobecności sprawa nie czekała. Załączam kopię odpowiedzi z Indii. Proszę bardzo zakomunikować zaraz Ojcom, by cały Niepokalanów - Ojcowie w memento - i Bracia, i Interniści, i Nowicjusze przypuścili szturm modlitwy do Niepokalanej w sprawie Indii, ażeby Ona przeprowadziła swoją Wolę nie dopuszczając ni nam, ni komu innemu sobie bruździć.

Proszę zwrócić uwagę Ojców na roztropność, by czasem via Lwów (o. Konst[anty]) przedwcześnie wiadomości nie dostały się tam, gdzie nie ma obowiązku, a więc i Woli Niepokalanej, ich przesyłać.

Którzy zaś wybierają się, niechajby już "na gwałt" kuli angielszczyznę (może trochę i malajalem).

Kończę, bo już późno wieczór.

W Niepokalanej współrycerz i w św. O. Franciszku współbrat

Maksymilian M-a Kolbe

[Załącznik]

S[outh] India
Ernakulam P[ost] O[ffice],
8 III 1934

A[d] M[aiorem] D[ei] G[loriam]

Mgr. Joseph Attipetty
Tit[ularis] Archbishop of Gabula
and
Coadiutor to the Archbishop of Verapoly

Reverendissime et Carissime Pater

Perlegens epistolam Vestrae Reverentiae miratus sum valde. Archiepiscopus Verapolitanus Angelus Maria Perez y Cecilia, qui benigne annuere dignatus est propositioni conventum aperiendi, in hac Archidioecesi, Fratrum Minor[um] S. Francisci Conventualium, adhuc inter vivos est et Dei et Sedis Apost[olicae] gratia feliciterque gubernat Archidioecesim Verapolitanam. Ego sum solum Archiepiscopus coadiutor eiusdem Exc[ellentissi]mi ac Rev[erendissi]mi domini. Itaque epistola supradicta diei 25 Ianuarii nulla indiget responsione. Exc[ellentissi]mus Dominus Archiepiscopus Angelus Maria tamen gratias agit ex corde pro precibus quas ipse credit Vestra Reverentia non oblitus est fundere pro anima sua.

Faustam prosperamque Pascham adprecans

Reverentiae Vestrae
Devotissimus in Ch[ris]to

Joseph Attipetty
Archiepiscopus coadiutor de Verapoly

Rev[erendissi]mo Maximiliano M-a Kolbe OMC
Conventus BVM Immaculatae

[Przekład polski]

Indie Południowe, poczta Ernakulam, 8 III 1934

Na większą chwałę Bożą

Mons. Józef Attipetty
Tytularny Arcybiskup Gabuli
koadiutor
Arcybiskupa Verapolitańskiego

Najprzewielebniejszy i Drogi Ojcze,

Zdziwiłem się bardzo, czytając list Waszej Wielebności. Arcybiskup Verapolitański Angelus Maria Perez y Cecilia, który łaskawie przychylił się do propozycji otwarcia w tej Archidiecezji konwentu Braci Mniejszych Konwentualnych św. Franciszka (OO. Franciszkanów), jest jeszcze wśród żyjących i z łaski Bożej i Stolicy Apostolskiej szczęśliwie rządzi Archidiecezją Verapolitańską. Ja jestem tylko Arcybiskupem Koadiutorem Jego Ekscelencji [ 1 ]. Przeto wspomniany list z dnia 25 stycznia nie wymaga żadnej odpowiedzi. Jego Ekscelencja
Arcybiskup Angelus Maria dziękuje jednak serdecznie za modlitwy, jakie Wasza Wielebność - jak sądzi - nie zapomniał zanosić za jego duszę.

Życząc błogosławionych i szczęśliwych świąt Wielkanocnych

Oddany w Chrystusie
Waszej Wielebności

Józef Attipetty Arcybiskup Koadiutor Verapolitański

Dla Najprzewielebniejszego o. Maksymiliana M-a Kolbe OMC
Klasztoru NMP Niepokalanej

[ 1 ] Arcybiskup koadiutor verapolitański obrządku łacińskiego Joseph Attipetty, odpowiadając 8 III 1934 w imieniu swego zwierzchnika arcybiskupa A. Pereza y Cecilia na pismo św. Maksymiliana, potwierdza zgodę na założenie franciszkańskiego konwentu misyjnego na terenie archidiecezji verapolitańskiej.

Święty zwracał się do arcybiskupa Attipetty’ego dlatego, ponieważ był mylnie poinformowany, jakoby abp A. Perez y Cecilia wtedy już nie żył.