509

Do o. Anzelma Kubita [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Mugenzai no Sono, 29 III 1934]

Kopię listu do o. Floriana - do wiadomości ślę

br. Maksymilian

[PS] - Z Indii dotąd odpowiedzi nie ma.

[ 1 ] Dopisek na kopii części maszynopisowej własnego listu do o. Floriana Koziury z 29 III 1934. Drugą część listu, dopisaną odręcznie (zob. Pisma, 508, przyp. 7), św. Maksymilian skierował wyłącznie do o. Floriana.