519

Do braci Efrema Szucy i Wenantego Zarzeki z sekcji franciszkańskiej koła MI w Niepokalanowie [ 1 ]

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis.
Mugenzai no Sono, 17 V 1934

Maryja

Drogie Dzieci

Dobrze prowadzicie sekcję franciszkańską MI. Rzeczywiście celem całego Koła MI braci jest cel MI, a celem sekcji - tenże cel, tylko na pewnym specjalnym odcinku [ 2 ].

Odgrzebując minione dzieje sprawy Niepokalanej u nas pamiętajmy na dwie rzeczy: 1) - Że wszystko z czasem się rozwija i doskonali, a nie od razu, więc nie możemy żądać, by przed wiekami miano tak rozwinięte pojęcia w sprawie Niepokalanej, jak je mamy dzisiaj, zwłaszcza po ogłoszeniu dogmatu, ani [nie] wolno nam zadowolić się stopniem rozwoju czasów ubiegłych. 2) - Następnie, że nie tylko my mamy obok cnót wady, a więc i w dziejach napotkamy na zaniedbania i ospałości. Słusznie na przykład nas smuci, że nasz Zakon w szarym ogonku po Bernardynach, a nawet Kapucynach wreszcie zdobył się na ogłoszenie Niepokalanej Patronką Zakonu [ 3 ], choć historycznie zaliczamy się do pierwszych.

W historii więc znajdziemy nie tylko, co czynić, ale i czego unikać trzeba. Podobnie i stan obecny nie należy do szczytów doskonałości i dużo, bardzo dużo pozostaje do zrobienia w sprawie Niepokalanej.

Jeżeli poszczególne dusze są świadome, że nie odpowiadają łaskom tak doskonale, jak by powinny, nie inaczej dzieje się z Zakonem, tj. zbiorem tychże dusz. Słusznie więc przyjąć możemy, żeśmy nie rozwinęli sprawy Niepokalanej, jakeśmy powinni.

Rozwinąć zatem sprawę Niepokalanej w Zakonie naszym i przezeń i to jak najprędzej, czyli zdobyć dla Niej cały Zakon i każdą w nim duszę z osobna Niepokalanej, oto właśnie cel sekcji .franciszkańskiej w [Kole] MI braci.

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe [ 4 ]

[PS] Pozdrowienia wzajemne i br. Salezemu [ 5 ].

[ 1 ] Upewnia o tym uwaga na początku listu: "Koło MI Braci - sekcja franciszkańska - Br. Efrem, Br. Wenanty".

[ 2 ] W 1932 r. Koło MI braci w Niepokalanowie dzieliło się na 5 sekcji: eucharystyczną, franciszkańską, mariańską, misyjną i przygotowawczą. W 1934 r. Koło liczyło już 306 członków i zostało podzielonena 8 sekcji; utrzymano dotychczasowe sekcje: franciszkańską, mariańską, misyjną i przygotowawczą oraz utworzono nowe: apologetyczną, chrystologiczną, wszechpośrednictwa NMP i herezjoznawczą.

[ 3 ] OO. Bernardyni ogłosili Niepokalaną Patronką zakonu w 1645 r., OO. Kapucyni uczynili tow 1712 r., a OO. Franciszkanie Konwentualni dopiero w 1719 r. - zob. Decreta Capituli Generalis anni 1719 a S[ancta] Sede Apostolica confirmata, w: Constitutiones Urbanae Ordinis Minorum Conventualium S[ancti] P[atris] Francisci, Mechliniae 1880, 264; zob. też Pisma, 1090.

[ 4 ] Podpis i postscriptum własnoręczne.

[ 5 ] Br. Salezemu Mikołajczykowi.