518

Do o. Floriana Koziury [ 1 ]

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Mugenzai no Sono, 17 V 1934

Maryja

Drogi Ojcze!

Zapewne "bazylika" będzie spora wedle potrzeby, ale uboga i piękna harmonią wszystkich części zgranych do jej jedynego celu: zbawić i uświęcić jak najwięcej dusz przez Niepokalaną. Zresztą nie będzie tam nic, co by nie było do tego celu potrzebne [ 2 ].

Jakżeż rażą [turyści] zwiedzający po kościołach piękne dzieła sztuki zamiast [adorować] Pana Jezusa w Przen[ajświętszym] Sakramencie. Jakże nieraz owe "piękności" rozpraszają, zamiast skupiać do modlitwy, czyli sprzeciwiają się celowi kościoła. - Podobnie jak "piękne muzyki", do których "słuchania" schodzą się ludzie w niektórych bazylikach rzymskich.

Wyobrażam sobie piękną figurę Niepokalanej w wielkim ołtarzu, a na jej tle pomiędzy rozłożonymi rękami monstrancja w ciągłym wystawienia Przen[ajświętszego] Sakramentu. Bracia na zmianę adorują. - Kto zaglądnie do kościółka "bazyliki", pada na kolana, adoruje, spogląda na twarz Niepokalanej, odchodzi, a Ona z Panem Jezusem jego sprawę załatwia. I załatwia sprawy misyjne, twardych opoczystych [ 3 ] serc pogańskich.

Ponad figurą w witrażu (ścianie) piękny obraz Serca Pana Jezusa.

Poproszę o posłanie "Jednodniówki" [ 4 ] także do mej mamusi staruszki.

Pragnąłbym wiedzieć, jaki jest teraz stosunek do nas N. O. Peregryna [ 5 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga Świętego na górze listu: "Przew[ielebny] O[jciec] G[wardian] Florian Koziura".

[ 2 ] Pierwsza wzmianka o potrzebie budowy większej kaplicy lub kościoła w Niepokalanowie została zamieszczona w RN 12 (1933) 179. Z rozpoczęciem budowy nie spieszono się i nie było jeszcze wtedy żadnych konkretnych planów. Być może, iż o. Florian zasięgał rady św. Maksymiliana w tej sprawie. Wynika to także ze sprawozdania Sekretariatu Budowlanego zamieszczonego w tym czasie w jednodniówce pt. Z życia Niepokalanowów, gdzie m.in. na s. 58 czytamy: "A więc wysilmy się w swoich modlitwach, by sama Niepokalana podyktowała Przełożonym styl, wielkość, wewnętrzne urządzenie itp." - zob. też Pisma, 622, przyp. 1.

[ 3 ] Twardych, niewzruszonych jak opoka.

[ 4 ] Jednodniówka pt. Z życia Niepokalanowów, pr. zb., Niepokalanów 1934.

[ 5 ] Stosunek o. Peregryna Haczeli do Niepokalanowa ulegał wahaniom.