531

Do br. Łukasza Kuźby

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN..
Mugenzai no Sono, 27 VIII 1934

Drogi Bracie,

[...] [ 1 ] Odpowiadam jeszcze na świeży list z dnia 7 ba. w sprawie pisemka dla kół MI [ 2 ]

Za daleko jestem od Niepokalanowa, by móc przyglądnąć się bliżej racjom "za" i "przeciw". W każdym razie nowe pisemko musiałoby mieć odrębną rację bytu, swój cel specjalny, różny od celu "Rycerza". Stąd należałoby jasno oddzielić pola obydwu pism. "Rycerz" jest - pisze kalendarz RN na rok 1935, str. 36 - organem stow[arzyszenia] Milicji Niepokalanej. Więc w każdym razie MI w ogóle i MI 1.

Zadaniem wiec jego będzie wprowadzić ducha MI do dusz, rozwijać go, pogłębiać i stosować do bieżącego życia tak społecznego, jak i prywatnego, A zarazem rozpowszechniać co sił MI.

Toż samo czyni "Rycerzyk" pośród dzieci.

Pisemku więc dla kół MI nie tylko by może chodziło już o samo MI, ile raczej o "koło" jako takie, więc sprawozdanie, wnioski poszczególnych kół, dyrektywy centrali, wyjaśnienia zwłaszcza w stosunku do prawa cywilnego, kościelnego i innych stowarzyszeń, artykuły pogłębiające celowość koła, organizacyjne zagadnienia itd., itd.

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Brak początku listu, również w odpisie.

[ 2 ] Zob. Pisma, 335, przyp. 6.