547b

Do współbraci w Bacau w Rumunii

Oryg.: brak. Kartka poczt. jednostr. zapis. z dwoma ilustr. na odwrocie i nadr.: Great Osaka oraz w jęz. japońskim. - Fotokop.: AN.
Nagasaki, 3 III 1935

Maria

Reverendi Patres

Nescio cui debeo gratiam [agere] mittenti mihi unum exemplar: "Notitiae Almae Provinciae", inde sequens solum sigillum postale scio quod ex Bacau venit. Gaudium commune apud nos fuit ex laetis notitiis de tam florenti evolutione Vestrae Provinciae. - Invenimus etiam notitias de propagatione Militiae Immaculatae. Expectamus adhuc primum numerum "Il cavaliero dell’Immacolata" in lingua rumena. Quando veniet?

Salutationes cordiales pro omnibus notis et ignotis commilitibus in Immaculata et confratribus in S. P. Francisco

fr. Maximilianus M-a Kolbe

[Adres] Conventus Fr[atrum] Min[orum] Conventualium | Bacau | Romania | Europa | Via Siberia

[Stempel pocztowy] [...] [ 1 ]

[Stempel pocztowy urzędu odbiorczego] Bacau 25 III 935

[Nadawca] P. Maximilianus M-a Kolbe | Mugenzaino Sono | Nagasaki | Nippon (Japan)

[Przekład polski]

Czcigodni Ojcowie

Nie wiem, komu powinienem dziękować, kto mi przysłał jeden egzemplarz "Wiadomości [z] Prowincji", dlatego odczytując jedynie pieczęć pocztową wiem, że przyszedłz Bacau.

Cieszyliśmy się wspólnie z radosnych wiadomości o tak kwitnącym rozwoju Waszej Prowincji. - Znaleźliśmy również informacje o rozpowszechnianiu Rycerstwa Niepokalanej. Oczekujemy jeszcze pierwszego numeru "Rycerza Niepokalanej" w rumuńskim języku [ 2 ]. Kiedy przyjdzie?

Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich znajomych i nieznajomych współrycerzyw Niepokalanej i współbraci w świętym Ojcu Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Stempel pocztowy nieczytelny.

[ 2 ] Zob. Pisma, 501, oraz 504, przyp. 3.