552

Do o. Justyna Nazima [ 1 ]

Oryg.: ms, częściowo rkps, AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Administration | "Mugenzai no Seibo no Kishi" | Hongochi-machi | Nagasaki, Nippon.

Niepokalanów [japoński,] 10 IV 1935

Maryja

Drogi Ojcze,

"Rycerzyk" marcowy (s. 47) dzieciom ogłasza, że Jalu Kurek zdobył nagrodę PAL-u [ 2 ] za powieść "Grypa szaleje w Naprawie". Tymczasem X. J. w "Gazecie Kościelnej" [ 3 ]z 24 marca br. str. 139 pisze [ 4 ] iż książki tej nie można dać do ręki uczniom klasy VIII, bo przesiąknięta niemoralnością, autor maczał pióro tylko w gnojówce, nienawidzi bardzo Kościoła i napisał między innymi, że stowarzyszenie katolickie kobiet i dziewcząt "Milicja Niepokalanej" podpala dom [ 5 ]. - Szkoda, że przed przeglądnięciem tej książki dostała się wzmianka o niej do "Rycerzyka".

Proszę zbadać jako Dyrektor Krajowy sprawę wzmiankowanego oskarżenia MI w Naprawie, poradzić się zaufanego adwokata i ewentualnie polecić MI w Naprawie [ 6 ], by pociągnęła p. Kurka do odpowiedzialności za zniesławienie. - Proszę też o poinformowanie mnie, jaki obrót sprawa ta weźmie. - W "Rycerzu" nie warto o tym pisać, by nawet ganiąc nie rozreklamować tej książki. Uważam, że należałoby też domagać się skonfiskowania książki i zastanowić się z zaufanym adwokatem, czy i PAL-owi się coś nie należy. Ale to wszystko nie na szpaltach pism. Dopiero po wyroku można by spokojnie i z miłością dla ludzi, a stanowczością dla sprawy ogłosić. - Nie byłoby też dobrze, byśmy zaraz my wystąpili sądownie, ale tylko MI w Naprawie jako bezpośrednio zniesławiona.

W sprawozdaniu [ 7 ] dla "Commentarium" podano, że MI idzie "wszerz". Oczywiście pod względem ducha niechaj idzie zawsze też w głąb, wzwyż, chociaż organizacji się nie forsuje. Pod koniec sprawozdania taktowniej by było nie ogłaszać centrali światowej w Niepokalanowie w myśl mego listu z 12 VI 1934 [ 8 ].

Wypracowanie o. Wojciecha [ 9 ] dobre, ale zdaje się, że nie miał on przed oczyma "Punktów ogólnych" (i ich "Fontes") przesłanych w liście z dnia 12 VI 1934.

W razie zamieszczenia w przewodniku MI [ 10 ] dla wszystkich, trzeba by pominąć przepisy wypływające z naszych Konstytucji, bo nie dotyczą wszystkich.

Jeżeli Niepokalana chce dziennika, to na pewno też i będzie, byleśmy ze swej strony niczego nie zaniedbali.

Czy nie byłoby dobrze czasem podać coś z ładniejszych listów, które od czasu do czasu przesyłamy. Są bowiem one jednym z owoców pracy "Rycerza" tutejszego.

"Osservatore Romano" [ 11 ] z 16 marca br. podało na str. 3 ciekawą fotografię małych rycerzy Niepokalanej. "I piccoli cavalieri dell’Immacolata" z... szabelkami. - Niezły pomysł.

U nas nie ma książki pt. "De B. M. V. tractatus theologicus" [ 12 ] i "De mediatione universali B. M. V." [ 13 ] Bittremieux.

W archiwum MI będzie kartka z imionami pierwszych członków Milicji [ 14 ]. Chciałbym mieć dokładny odpis jej treści. Data na niej z roku 1917.

Warto zwrócić dużą uwagę na zdobycie Niepokalanej seminariów duchownych [ 15 ].

Polecamy się wszyscy modlitwom. Tu zanosi się, zdaje się, na prześladowanie [ 16 ]. Ale i o tym nie warto jeszcze drukować.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[PS] [ 17 ] Wszystkim "Wesołych Świąt". Po tym sztywnym wymaszynowaniu różnych "sentencji" trzeba by też coś napisać, ale trzeba do łóżka, bo to już późno. - Tylko o modlitwę to bardzo prosimy, by tu nie spoganieć i w razie... prześladowania...

[ 1 ] Na adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana na górze listu i na odwrocie karty: "O. Justyn".

[ 2 ] Polskiej Akademii Literatury.

[ 3 ] Zob. Pisma, 101, przyp. 4.

[ 4 ] W art. pt. Tegoroczna nagroda PAL.

[ 5 ] Książka Jalu Kurka tego wyraźnie nie mówi, raczej każe się domyślać. Chodzi o dom rozpusty.

[ 6 ] Naprawa - wieś k. Jordanowa dawniej w pow. Myślenice, później pow. Sucha Beskidzka.

[ 7 ] Sprawozdanie o. Justyna Nazima, przeznaczone do urzędowego pisma zakonu "Commentarium Ordinis" i przesłane do oceny św. Maksymiliana, nie zostało wydrukowane w 1935 r.; prawdopodobnie zostało włączone do ogólnego sprawozdania prymarii MI za rok 1935 - zob. "Comm. Ord." 33 (1936) 96.

[ 8 ] Zob. Pisma, 523 i 547.

[ 9 ] Zob. referat o. Wojciecha Zmarza Milicja Maryi Niepokalanej na tle przepisów prawa kanonicznego, Kraków 1935, ms.

[ 10 ] Zob. Pisma, 324, przyp. 2.

[ 11 ] "L’Osservatore Romano" - dziennik, wydawany na Watykanie, założony w 1861 r. przez papieża bł. Piusa IX.

[ 12 ] A. H. Lépicier, Tractatus de Beatissima Virgine Maria Matre Dei, Romae 1926.

[ 13 ] J. Bittremieux, De mediatione universali B. M. Virginis quoad gratias, Brugis 1926.

[ 14 ] Pierwsi członkowie MI (siedmiu) - zob. Pisma, 1105.

[ 15 ] Myśl poruszona jest kilkakrotnie - zob. Pisma, 102, 362 i 542.

[ 16 ] W 1932 r. ugrupowania młodych oficerów dokonały serii zamachów terrorystycznych, m.in. na premiera Ki Inukai (1855-1932) oraz w lutym 1936 r. nieudanej próby przejęcia władzy. W 1933 r. Japonia wystąpiła z Ligi Narodów (po potępieniu przez Ligę Narodów okupacji Mandżurii).

[ 17 ] Ostatni akapit listu i następujący po nim PS stanowią rękopis.