555a

Do o. Francesco Saverio d`Ambrosio

Oryg.: brak. - Kop. kalk. maszynopisu: AN. Jedna karta jednostr. zapis.

Nagasaki, 3 V 1935

I[esus] M[aria] I[oseph] Fr[anciscus]

Reverendissimo Padre Procuratore Gen[erale]

Vorrebbe farmi un piacere? Io mi sento qià abbastanza consumato e non so quando finirò il pellegrinaggio terrestre.

Ma prima di chiudere gli occhi sarei felice di vedere - se così piace all’Immacolata - il primitivo l’atto di consacrazione all’Immacolata della Milizia dell’Immacolata dotato d’indulgenza di 500 giorni così nel giorno d’iscrizione alla Milizia come nella rinnovazione della consacrazione di se stesso all’Immacolata.

Indegno in S[anto] P[adre] Francesco

fr. Massimiliano M-a Kolbe [ 1 ]

[PS] Accluso il testo del primitivo atto di consacrazione.

[Adres] Reverendissimus P. Procurator Generalis | Basilica XII Apostolorum | Roma (1) | Piazza Ss. Apostoli 51 | Italia - via Siberia - Europe

[Przekład polski]

J[ezus] M[aryja] J[ózef] Fr[anciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prokuratorze Generalny

Czy chciałby mi Ojciec sprawić pewną przyjemność? Czuję się już dość wyczerpany i nie wiem, kiedy skończę swą pielgrzymkę doczesną.

Ale zanim zamknę oczy, byłbym bardzo szczęśliwy widzieć - jeśli tak się podoba Niepokalanej - pierwotny milicyjny akt poświęcenia się Niepokalanej obdarzony odpustem 500 dni, tak w dzień przyjęcia do Rycerstwa jak również za odnowienie poświęcenia samego siebie Niepokalanej [ 2 ].

Niegodny w św. O. Franciszku

br. Maksymilian M-a Kolbe

[Dopisek] Załączony akt poświęcenia pierwotny

[ 1 ] Podpis, dopisek i adres - własnoręczne.

[ 2 ] Nie udało się ustalić, czy życzenie św. Maksymiliana zostało spełnione.