558

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
[Nagasaki, 12 VII 1935] [ 1 ]

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale

Posyłam tę kopię listu [ 2 ], Wysłanego równocześnie do Niepokalanowa do o. Mariana - do wiadomości.

Benedicite

br. Maksymilian M-a

[PS] W sprawie poświęcenia Zakonu Niepokalanej napiszę później.

[ 1 ] Dane z listu z 12 VII 1935 do o. Mariana Wójcika.

[ 2 ] Zob. Pisma, 557.