563

Do br. Edwarda Naworskiego [ 1 ]

Oryg.: brak. - Odp.: ms AN.

[Mugenzai no Sono, 10 IX 1935

[PS] - Br. Edwardowi za liścik z okazji ślubów [ 2 ] dziękuję. Niechaj Niepokalana nadal prowadzi pod Matczynym swym płaszczem. Brak czasu nie pozwala mi podobnie odpłacić się liścikiem, ale dla pogan to i lepiej, bo ten czas będzie raczej dla nich.

[br. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do listu z Mugenzai no Sono z 10 IX 1935 do Niepokalanowa.

[ 2 ] Br. Edward Naworski złożył śluby wieczne 11 II 1935.