566

Do Marii Kolbe

Oryg.: rkps AN. Jedna karta dwustr. zapis.
Nagasaki, 13 X 1935

Maryja

Najdroższa Mamo!

Niech Niepokalana wynagrodzi za życzenia imieninowe. Za Franusia i ja się modlę, i nam nadzieją, że Niepokalana nie pozwoli mu zginąć. Czy też on chociażby iskierkę nabożeństwa do Niej zachował? Co też dzieje się z duszą jego dziecka? - Niech już Niepokalana sama i o nim pamięta.

U nas Niepokalana przez swego "Rycerza" puka do różnych serc pogańskich i nieraz potem piszą oni do nas listy pytając się o różne sprawy religijne.

Pracy tu dużo, bardzo dużo. W tych dniach byłem w Tokio z dwoma naszymi diakonami, którzy zostali wyświęceni na księży [ 1 ]. Pozostaje im jednak jeszcze pół roku studiów do ukończenia. Potem będzie pomoc w robocie, tym bardziej, że i uczenie się umniejszy. Obecnie mam 3 godziny codziennie przed południem uczenia kleryków i nowicjuszy.

Ale i z tym niechaj Niepokalana sama dowolnie rozporządza. Gdy klerycy ukończą studia i ja będę mógł więcej czasu poświęcić poganom.

Tubylców Niepokalana przysłała nam już 8. Jeden (Koreańczyk, na kleryka) ukończył już nowicjat i studiuje filozofię. Nazywa się bardzo krótko bo: "O" [ 2 ]. Dwóch na braci: jeden Japończyk i jeden Koreańczyk odprawiają nowicjat [ 3 ]. Jeszcze jeden nowicjusz na kleryka to Koreańczyk po ukończeniu już prawie teologii. Po nowicjacie będzie mógł zaraz otrzymać święcenia [ 4 ]. Oprócz tego dwóch obleczonych już, chociaż jeszcze nie nowicjuszy: jeden Japończyk, a drugi Koreańczyk [ 5 ]. I jeden Japończyk internista [ 6 ], a drugi aspirant Koreańczyk [ 7 ]. Trzech Japończyków i pięciu Koreańczyków. - O ile wytrwają, będą pracownikami Niepokalanowa japońskiego i koreańskiego.

Kończąc polecam się też modlitwom P[rzewielebnych] Matek i Sióstr

wdzięczny syn

O. Maksymilian Maria

[ 1 ] O. Mieczysław Mirochna i o. Aleksy Tabaka zostali wyświęceni 29 IX 1935 w Tokio, w kaplicy seminaryjnej, przez biskupa Jean Alexis Chambona - zob. list o. Mieczysława Mirochny z 29 IX 1935.

[ 2 ] Br. kleryk Bonawentura O Ki Sim.

[ 3 ] Br. Yohane Miyamoto, Japończyk, i br. Klemens Kim Hyei Yon, Koreańczyk - zob. Pisma, 584.

[ 4 ] Br. Ludowiko Kim Su Man, wyświęcony na kapłana w styczniu 1940 r. w Warszawie z rąk abpa Stanisława Galla. Zaraz po nowicjacie nie mógł otrzymać w zakonie święceń, ponieważ nie miał profesji wieczystej. Profesję czasową złożył 12 V 1935.

[ 5 ] Postulanci: br. Dominiko Hatanaka Hideo i br. Ksawerio Imaoka - zob. Pisma, 586.

[ 6 ] Yozefu Yamashita Fusabiru.

[ 7 ] Yozefu Kim Kei En.