593

Do o. Mieczysława Mirochny

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. Fotokop.: AN.
Szanghaj, ale w Hongkongu wrzucone, 28 V 1936

PS [ 1 ] - Mówił mi w Tokio ksiądz Japończyk, bernardyn, że w zdaniu "Ona zetrze itd." [Rdz 3,15] , [widniejącym] pod figurą Niepokalanej na okładce "Rycerza", jest dwuznaczność dla pogan, bo mogą myśleć, że o głowę chodzi.

Uważam (bo przeglądałem "Rycerza"), że artykuł wstępny na maj, chociaż znajduje się w części dla wszystkich, a więc i dla pogan, to jednak zawiera także niektóre twierdzenia, które dla poganina nie są "immediate evidens" [ 2 ] ani "fluens immediate" [ 3 ] z jego dotychczasowych przesłanek i dlatego może je zlekceważyć jako niedostatecznie - dla niego - uzasadnione, albo w ogóle nie uzasadnione.

Przypuszcza ten artykuł czasem, że jest w części "dla katolików".

Nie piszę po to, by zniechęcić, ale by dopomóc do ulepszenia [ 4 ].

[O. Maksymilian M-a Kolbe]

[ 1 ] Dopisek do własnego listu z 25 V 1936 - zob. Pisma, 592. Na adresata wskazuje uwaga św. Maksymiliana: "Dla o. Mieczysława, redakcja".

[ 2 ] Bezpośrednio oczywiste.

[ 3 ] Wypływające bezpośrednio.

[ 4 ] Św. Maksymilian przed wyjazdem do Polski powierzył o. Mieczysławowi Mirochnie redakcję japońskiego RN.