593c

Do o. Gracjana Kołodziejczyka [ 1 ]

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta dwustr. zapis. - Fotokop.: AN.
Zbliżając się do Filipin 29 V 1936

Maryja!

Drogi Ojcze

Przed chwilą rozmawiałem z ks. Bois wikariuszem generalnym diecezji Fukuoki, który jedzie tymże statkiem w klasie drugiej. Mówiliśmy o zapisaniu terenu. Wbrew temu co sądzi o. Noll [ 2 ] w Tokio, uważa on przeniesienie własności naszego placu z biskupa na "shadan" [ 3 ] (co to jest - wytłumaczy o. Mieczysław [ 4 ]) za możliwe i nie nastręczające trudności i za lepsze (łatwiejsze) niż na Zakon. - Z opowiadania widać, że jest fachowy w tej sprawie i sam zakładał "shadan" w diecezji fukuockiej, a potem powstało nagasackie i inne na Kiusiu. Sprawa jest pilna, bo biskup może i nagle wpaść w poprzednią chorobę. - Opowiadał mi, że z powodu braku "shadan" poprzedni [ks.] prokurator w Tokio 3 razy musiał płacić za pewien objekt. Po przeniesieniu na "shadan" i podatek się zmniejszy i w razie śmierci biskupa i w ogóle wobec śmierci "personarum physicarum" [ 5 ] nie będzie podatków spadkowych. - Uważam więc, że wobec polecenia o. Korneliusza [ 6 ] jako del[egata] O. Prowincjała i pilności sprawy, warto zabrać się zaraz do rzeczy, by na kapitułę prowincjalną przesłać na ręce o. Korneliusza (jako del[egata] prowincjalskiego) sprawę już załatwioną, bo na poprzedniej kapitule już się o to pytano.

Uważam, że wobec tego iż ów ojciec, z którym właśnie rozmawiałem, jest fachowcem w tej sprawie, można uważać okres orientacji za ukończony i przystąpić zaraz do wykonania.

Ojcom młodym [ 7 ] serdeczne pozdrowienia z prośbą o modlitwę.

Wasz

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Na osobę adresata wskazuje uwaga odręczna św. Maksymiliana: "Dla O. Gracjana".

[ 2 ] O. Hugolin Noll.

[ 3 ] Przepisanie własności na osobę prawną, np. diecezję.

[ 4 ] O. Mieczysław Mirochna.

[ 5 ] Osoby fizycznej.

[ 6 ] O. Kornela Czupryka.

[ 7 ] O. Mieczysławowi Mirochnie i o. Aleksemu Tabace.