593d

Do br. Kasjana Teticha

Oryg.: rkps AN. Jedna karta jednostr. zapis.
W drodze z Hongkongu do Manili, 29 V 1936

Maryja!

Drogie moje Dziecię!

Nie zapominaj, a raczej przypominaj sobie wciąż, gdy zapomnisz to wszystko, co kiedykolwiek Ci mówiłem, i swobodnie się tego zawsze [ 1 ] trzymaj. Unikaj smutku z jakiegokolwiek byłby powodu, chociaż nawet jak najbardziej byłby uzasadniony. Zawsze [ 2 ] pokój i pogoda ducha. Wszelkie troski pozostawmy Niepokalanej. Ona potrafi wszystko obrócić na jak największe dobro. Bardzo to ważne i dla Ciebie i dla innych młodszych, jak też i krajowców czy tych co do nas wstąpili, czy też którzy jako świeccy mają z nami kontakt. niech widzą, że religia prawdziwa i życie zakonne to nie coś smutnego, ale owszem daje pokój i wewnętrzne szczęście.

Zresztą Niepokalana sama najlepiej Cię wszystkiego nauczy.

br. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] W oryginale wyraz podkreślony.

[ 2 ] Wyraz podkreślony dwukrotnie.