596

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Kartka poczt. dwustr. zapis. z ilustr. i nadr.: Ogólny widok Niepokalanowa od strony zachodniej. Druk. "Rycerza Niepokalanej" - Niepokalanów.

Niepokalanów, 1 VIII 1936

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy O[jcze] Prowincjale!

Doniósł: mi o. Marian [ 1 ], że lekarz [ 2 ], który mnie badał podczas niedawnego niedomagania, poleca mi wyjazd na 3 tygodnie i wręczył bezpłatny imienny bilet do Zakopanego (a raczej i na Kasprowy Wierch) i z powrotem z ważnością do 31 sierpnia br. - Poprosiłbym więc - o ile N. O. Prowincjał to uważa za stosowne - o licentiam [ 3 ].

U nas dzięki Niepokalanej wszystko dobrze. O. gwardian halicki, a nasz eks-prokurator [ 4 ] oblicza, że w przeciągu 2 miesięcy mógłby dobrze pozdawać czy pozaokrąglać swoje sprawy. - Quid ad casum? [ 5 ]

W św. O. Franciszku niegodny

br. Maksymilian M-a

PS [na odwrocie kartki] - Na próżno oczekujemy z Krakowa korekty tłumaczonych Konstytucji [ 6 ], a uważam sprawę za dość pilną.

[Adres] Najprzewielebniejszy | O. Prowincjał | O. M[agister] Anzelm Kubit | Kraków | OO. Franciszkanie | Plac W[szystkich] Świętych [ 7 ]

[ 1 ] O. Marian Wójcik.

[ 2 ] Brak bliższych szczegółów.

[ 3 ] O zezwolenie.

[ 4 ] O. Remigiusz Wójcik, który w latach 1933-1936 pełnił w Niepokalanowie funkcję ekonoma klasztoru, w lipcu 1936 r. został ustanowiony przez kapitułę prowincjalną gwardianem w miejscowości Święty Stanisław k. Halicza.

[ 5 ] Jak w tym przypadku postąpić?

[ 6 ] Nowe Konstytucje zakonne (zob. Pisma, 358, przyp. 9), w przekładzie o. Wojciecha Zmarza, ukazały się drukiem w 1937 r. Ich publikację przygotowano i zrealizowano w Niepokalanowie.

[ 7 ] Kartka doręczona z pominięciem poczty poprzez okazyjne pośrednictwo kogoś jadącego do Krakowa - stąd brak stempla i znaczka pocztowego.