597

Do o. Anzelma Kubita

Oryg.: rkps AN. Jedna kurta jednostr. zapis.
Zakopane, 3 VIII 1936

J[ezus] M[aryja] J[ózef] F[ranciszek]

Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale!

Zatrzymałem się u Sióstr Sercanek na Łukaszówkach, gdzie zastałem o. gwardiana krakowskiego [ 1 ], ale dotąd bezskutecznie poszukuję o. Mariana [ 2 ].

Myślę wyjechać w niedzielę [ 3 ] wieczór, bo dobrze się składa, gdyż na siódmą będę już w Warszawie. Z prośbą o serafickie błogosławieństwo

br. Maksymilian M-a

[Adres na kopercie] Najprzewielebniejszy | Ojciec Prowincjał | O. M[agister] Anzelm Kubit | Kraków | OO. Franciszkanie | (Plac W[szystkich] Świętych)

[Stempel pocztowy] Zakopane 3 VIII 36

[Nadawca] O. Maksymilian Ma Kolbe | S[iostry] Sercanki | Łukaszówki | Zakopane

[ 1 ] O. Czesława Kellara.

[ 2 ] O. Mariana Wójcika.

[ 3 ] Tj. 9 VIII. Św. Maksymilian pisał te słowa w poniedziałek, 3 VIII 1936.