599d

Do Janiny i Romana Kowalskich

Oryg.: ms AN. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankiecie z nadr.: Klasztor | OO. Franciszkanów | Niepokalanów, p[ocz]ta Teresin k. Soch[aczewa], | st[acja] kol[ejowa] Szymanów.
Niepokalanów, 13 X 1936

Wielmożni Państwo

Serdecznie dziękuję za pamięć i życzenia nadesłane w dniu moich imienin.

Niech Niepokalana błogosławi W[ielmożnemu] Państwu i nadal otacza jak najtroskliwszą opieką.

O. Maksymilian M-a Kolbe [ 1 ]
przełożony klasztoru

[ 1 ] Podpis własnoręczny.