599c

Do adresata o nie ustalonym nazwisku

Oryg.: rkps Muzeum św. Maksymiliana w Nagasaki. Jedna karta jednostr. zapis. List na blankieciez nadr.: Wydawnictwa "Milicji Niepoklanej" | "Rycerz Niepokalanej", "Rycerzyk Niepokalanej", "Mały Dziennik" | OO. Franciszkanie, Niepokalanów, p[oczta] Teresin k[oło] Soch[aczewa] (Wr.) | Administracja: Telegramy: Rycerz Teresin Soch[aczewski], Dziennik Teresin Soch[aczewski]. Telefony: ogólny Teresin Soch[aczewski] nr 10, redakcyjny Teresin Soch[aczewski] 13. - Fotokop.: AN.
Niepokalanów, 22 IX 1936

Wielmożny Panie

W odpowiedzi na list z dnia 19 września br. uprzejmie donoszę, że bardzo chętnie podejmę się odczytu na wskazany temat: o metodzie misyjnej i religiach Nipponu [ 1 ].

Z głęb[okim] szacunkiem

O. Maksymilian M-a Kolbe

[ 1 ] Japonii.